Fotovoltaika

Začněte si vyrábět vlastní elektřinu ze sluneční energie.

solar

Aktivní využití sluneční energie

Efektivnější je aktivní využití sluneční energie pomocí solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů.

  • Solární kolektory využíváme k ohřevu vody a přitápění.
  • Fotovoltaické panely využíváme k výrobě elektřiny.

Solární kolektory mají nižší pořizovací náklady a vyšší výnos energie. Často je najdete na střechách domů i vedle bazénů. Fungují na jednoduchém principu – tmavý povrch panelů pohltí sluneční energii, kterou skrze solární systém využijeme k ohřevu vody nebo vytápění.

Fotovoltaické panely jsou dražší, jejich cena ale klesá a využijeme je po celý rok. S dostatečným počtem můžeme kromě ohřevu vody vyrobit elektřinu pro rodinný dům, chatu nebo karavan. Ve světě je čím dál častěji najdete například na parkovacích automatech, pouličním osvětlení nebo dopravních prostředcích.

Výhody a nevýhody

Budoucnost solární energie

Fosilní paliva a další tradiční zdroje energie vyčerpáme nejdéle v horizontu stovek let. Kromě toho mají negativní vliv na životní prostředí, globální oteplování i naše zdraví. Proto celý svět včetně Česka hledá alternativní řešení a postupně přechází na tzv. zelenou energii z obnovitelných zdrojů. Přímo zelenou elektřinu nabízíme také my.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na konci desetiletí by v České republice měl být přes 20 % a důležitou roli zde hraje právě solární energie. Do karet jí hraje zlevňování a zefektivňování technologií. Například moderní parabolické zrcadlo dokáže proměnit až 23 % slunečního záření na elektřinu.

Druhy fotovoltaiky

S baterií

Přebytečná energie se akumuluje do baterii pro pozdější využití.

S tepelným čerpadlem

Při přebytku je spuštěno tepelné čerpadlo. Energie se akumuluje do užitkové vody.

S ohřevem vody

Přebytečná energie se akumuluje do užitkové a topné vody.

Venenatis vehicula dolor
Maximus et ipsum sit

Často kladené otázky

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů (např. internetových stránek, rozvržení časopisů či všech druhů reklamních materiálů).

Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách (tzv. mock-up) předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah. Pokud by se pro stejný účel použil smysluplný text, bylo by těžké hodnotit pouze vzhled.

Oko by při posuzování vzhledu bylo vyrušováno pravidelnou strukturou textu, která se od běžného textu liší. Text lorem ipsum na první pohled připomíná běžný text, slova jsou různě dlouhá, frekvence písmen je podobná běžné řeči, interpunkce vypadá přirozeně atd.